KADRA PEDAGOGICZNA Dyrektor Bursy

mgr Renata Bielecka - nauczyciel dyplomowany.

Grupa I

mgr Margeryta Rogowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Milena Welc - nauczyciel kontraktowy

Grupa II

mgr Hanna Orłowska  - nauczyciel dyplomowany

mgr Kinga Zabawska - nauczyciel kontraktowy

Grupa III

mgr Barbara Getka - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Misiarz Stylińska- nauczyciel kontraktowy

 

Biblioteka

mgr Barbara Getka - nauczyciel dyplomowany

Opiekun nocny z przygotowaniem pedagogicznym:

Mgr Agnieszka Mróz