DSC 0784

      UROCZYSTOŚĆ

OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

 

W dniu 07 listopada 2018 roku zawitała do Lublina harcerska sztafeta rowerowa Ogień Niepodległości wioząca z Kostiuchnówki na Ukrainie, miejscu najkrwawszej bitwy Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego Ogień zapalony na grobach poległych bohaterów. Ogień harcerze złożyli na Grobie Nieznanego Żołnierza podczas głównych uroczystości 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

W Lublinie Harcerze ze sztafety uczestniczyli we mszy św. patriotycznej w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej oraz w uroczystościach pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Litewskim.

Komendant Sztafety phm. Krzysztof Kowalewski HR; Zastępca Komendanta pwd. Łukasz Oleski HO.

Skład sztafety:                  

pwd. Paulina Dębska HO, członek sztabu – promocja; dh. Karolina Chodakowska, członek sztabu – promocja; phm. Bartosz Masica HR, członek sztabu; dh Filip Cybulski ćw. , członek sztabu – kwatermistrz; pwd. Mirosław Marczyk HR ; pwd. Patryk Stefański HO.; dh Jakub Masica ćw.; dh Konrad Kubsz ćw.; dh  Stanisław Jędrzejczak ćw.; dh Jakub Pokora; dh Damian Ogrodnik; dh Antoni Files oraz phm. Damian Kowalewski HR. Członek sztabu - Zawartość merytoryczna i obsługa techniczna serwisu. Projekty graficzne. 

We mszy uczestniczyli Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Kurator Oświaty w Lublinie Pani Teresa Misiuk oraz Pan Zbigniew Jurkowski - Radny rady miasta Lublin i Pan Zdzisław Niedbała, reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin.

Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowali wychowankowie Naszej bursy: Kuba, Adrian, Karolina, Kamila, Maja, Dagmara, Zosia, Kasia, Dagmara, Kornelia, Alicja oraz Małgosia.

Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady wystawił Poczet Sztandarowy, wartę honorową przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Orkiestrę Wojskową.

Delegacje młodzieży wraz opiekunami :

Nauczyciele, Dzieci i Rodzice wraz z Panią Dyrektor Henryką Olszak oraz Panią wicedyrektor Mariolą Golonką ze Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego; szkoła wystawiła Poczet Sztandarowy

Nauczyciele, Młodzież i Pani Dyrektor Haliną Załogą z Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mełgwi, szkoła wystawiła Poczet Sztandarowy

Nauczyciele, Młodzież z klasy Ib z Wychowawczynią Barbarą Mrozek i II b z Paniami Wychowawczyniami   i Grażyną Buszko oraz Panem Dyrektorem Wojciechem Kalickim szkoła wystawiła Poczet Sztandarowy

Wychowawcy i Młodzież z Bursy Szkół Artystycznych

Wychowawczyni Pani Dorota Wydrzyńska i Młodzież z Bursy Szkolnej Nr1

Wychowawcy i Młodzież na czele z Panem Dyrektorem Jerzym Kursą oraz wicedyrektorem Dariuszem Winiarczykiem z Bursy Szkolnej Nr3,

Wychowawcy i Młodzież na czele z Panią Dyrektor Teresą Karkoszką z Bursy Szkolnej Nr5

Wychowawcy i Młodzież z Internatu ZSEl,

Wychowawca Pan Ryszard Żyłka i Młodzieżą z na czele z Panem Dyrektorem Aleksandrem Błaszczakiem z ZSB, Bursy Szkolnej Nr8

Wychowawczyni Olga Błaszczak z Młodzieżą z Internatu XXI LO

Młodzież Z OHP Lublin z Panią Renatą Stachyrą, OHP wystawił Poczet Sztandarowy

Organizacja Społeczno -Wychowawcza OSW Strzelec na czele z mł. Chór. Michałem Prościński

ZHP Lublin na czele z harcmistrzem Edwardem Nakoniecznym

Związek Sybiraków Oddział Lublin an czele z Panem Józefem Lisem

Związek Piłsudczyków RP reprezentowali Jolanta i Wiesław Bodo.

Klub Batalionowy BDWB reprezentował płk Andrzej Ptasiński

Związek Piłsudczyków oddział Lublin reprezentował prezes Tomasz Dyzma, ZP wystawił Poczet Sztandarowy

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy zaszczycili tę uroczystość swoją obecnością.